boek 1

copyright - © Ivan Vanherpe - De Kronieken van de Westhoek - info@dekroniekenvandewesthoek.be

579 bladzijden -

bestel boek à 27,50 €

 

De Jaerboucke van Iper: een onbekend manuscript - beland in de dekenij van Brugge en boven water gekomen in 1904 - vertelt over de eerste eeuwen van Iper. Hoe Iper tussen de invallen van de Romeinen en de tijden van de eerste graven van Vlaenderen stilaan geprangd wordt tussen Vlaenderen en de Franse honger naar grondgebied en hoe Vlaenderen naar de pijpen moet dansenvan de kerk! (periode 0-1100)

 

Het verhaal van de Vlaamse Pioniers: Boudewijn schaakt de dochter van de Franse koning en zet hiermee de pagus Flandrensis op de kaart. Als de Fransen Vlaanderen aan zijn wrede lot overlaten bij de inval van de Noormannen, neemt zijn zoon Boudewijn II zonder slag of stoot het gebied in tussen de Canche, de Noordzee en de Schelde. Het vorstendom Vlaanderen is geboren! (periode 811-947)

 

Het graafschap wordt machtig: rond 950 komt de hervorming van de Vlaamse abdijen op gang. Het zijn precies die abdijen die zorgen voor geestelijke en materiele welstand in Vlaanderen. De graven Arnulf en Boudewijn IV en V kijken naar de oostelijke kant van de Schelde om Vlaanderen uit te breiden. En dat leidt tot grote spanningen met de Duitse keizers. (periode 947-1067)

 

De stichting van de Ieperse parochies: de kerstening van de Westhoekbevolking blijft niet zonder gevolgen. Stilaan worden de toen al eeuwenoude leefgemeenschappen in de gordel rond Ieper en in Ieper zelf omgevormd naar parochies (kerspelen). De proosdij van Sint-Maarten zwaait er de scepter maar staat wel onder scherp toezicht van de pausen via de bisschop van Terwaan. (periode 500-1300)

 

De moord op Karel de Goede: Karel de Goede brengt wet, orde en rechtvaardigheid in onze streek. Hij komt op voor de behoeftigen en dat is niet naar de zin van rijke notabelen die in het St.-Maertensklooster van Iper de moord op de graaf beramen. De moord in 1127 betekent het begin van een lange strijd voor zijn opvolging. (periode 1100-1199)

 

De eerste jaren van Zonnebeke: De beboste heuvels van Zonnebeke beschermen onze voorouders voor het water. Na de doortocht van de Romeinen komen de Franken aan zet. De oevers van de Halnebeek worden stilaan het centrum van de heerlijkheid van de clan van Rolleghem. Ze profiteren van de Godsvrede om het kapittel van Zonnebeke te stichten en hun macht te officialiseren. (periode -10000 tot 1200)

 

De Rubrum Files - deel 1: Eusèbe Feys en Aloïs Nelis zijn twee schrijvers die in 1880 de cartulaires de la prévôté de Saint-Martin à Ypres in handen krijgen en die ze vertalen in een verfrissend Franse taal. Dit is het herwerkt en in het Vlaams vertaald verhaal van de geestelijken in Ieper en omstreken tussen de jaren 1102 en 1215. (periode 1102-1215)

 

De Tempeliers in de Westhoek: Godfried van Sint-Omaars, eigenaar van veel eigendommen in de Westhoek, staat in 1128 aan de wieg van de orde van de tempeliers. Vooral graaf Dirk van den Elzas springt op de kar van de religieuze ridderorde die al snel een dominante factor wordt in de Europese geschiedenis! Tot paus Clemens en de Franse koning Filips de Schone in 1314 een einde maken aan het bestaan van die illustere orde. (periode 1128-1314)

De Kronieken van de Westhoek

Deel 1 – 579 bladzijden -

 

Eerste Ijpersche Cronicke: historie ofte Beschrijving der vermaerde Stadt van Ijpre. Hoofdstadt van Westvlaender. Beginnende van den aldereersten oorspronk der vermaerde stadt Ijper, die haeren aldereersten oorspronk heeft genomen 302 jaeren naer de diluvie ofte sondtvloed. (periode -2000 tot -80)

 

Het geheimzinnige verleden van Belgis: rond 1540 concentreert Gentenaar Marcus van Vaernewyck zich op de kronieken van een aantal obscure kroniekschrijvers om zijn illustere Historie van Belgis neer te schrijven.Zuivere fantasie vinden ze in de 19de eeuw, maar hier en daar priemt een glimp van waarheid door de huid van zijn teksten. Onze oudste geschiedenis zoals u die nog niet gelezen hebt. (periode-1153 tot -56)

 

Water in de Westhoek: tussen de 4000 en 3000 jaar geleden. Veel van onze Westhoek plaatsnamen vinden er hun oorsprong. Indo-Europeanen vestigen zich over heel Europa en vormen het levende bewijs dat de hele streek rond en ten noorden van de Ijzer al heel vroeg bevolkt werd. (periode -2000 tot -1000)

 

Jaerboucken der Stad Yper: naemloos Handschrift wierd my, Edmond Devos, ten geschenke gegeven door Eerw. Heer Emiel Van de Walle, Pastoor te Ramscapelle (Dekeny Brugge) Tjaar O.H. 1904. (periode -500 tot 0)

 

Het ontstaan van Nieuwpoort: er is nog geen sprake van Nieuwpoort als de Romeinen binnenvallen. Maar Cuetewyc bij de Onie-rivier is een bruisende havenstad. De inham van Diksmuide via Pervijze tot Nieuwpoort vormt de ideale uitvalsbasis voor de Romeinen om Engeland aan te vallen. En we varen op de Aepa rivier tot Oudenburg. De Aepa die zijn naam zal geven aan Ieper. Ga mee in dit boeiend verhaal. (periode -57 tot 1000)

 

Vlaenderen, het land van Buck: in de leeggelopen kuststreek nestelen Saksische en Frankische bevolkingsgroepen zich in Het Land van Buck. Buck is de oorspronkelijke benaming voor Vlaenderen.. De Frankische stamhoofden nemen het roer over van de Romeinen. Leer meer over de landheren van Buck en de eerste Vlaamse Forestiers. (periode 405 tot 751)

 

De Frankische tijden van Pupurningahem: de Frank Pupurn gaat zich vestigen in het land van Falander. We wandelen door de bossen van Vlamertingahem via de Fleterna naar Pupurningahem. We brengen het verhaal van een zekere Bertinus van Luxeuil die bepalend wordt voor de geschiedenis van Poperinge. De Heren van Poperinge komen uit Sithiu, het latere St.-Omer. (zesde eeuw)

 

De raadselachtige origines van Ipra: Alphonse Vandenpeereboom vertelt in zijn derde Ypriana boek over de origines van Ipra. Waar ergens ligt de grens tussen sage, verhalen en realiteit? Leer meer over Hyperborus, Ariopanus. Over de Saksen en de Chatten. Bestond Ipra in de eeuwen voor de komst van de Romeinen? (periode -1000 tot 1000)