boek 2

copyright - © Ivan Vanherpe - De Kronieken van de Westhoek - info@dekroniekenvandewesthoek.be

De Kronieken van de Westhoek

Deel 2 – 544 bladzijden

 

De oude dagboeken van Veurne Ambacht: de oudste dagboeken van het door de Noordzee overspoelde land bij Veurne. De Menapiërs leveren er harde strijd tegen de Romeinen. De Burg staat centraal bij de eerste Franken en de terreur van de Noormannen. De eerste Vlaamse vorsten leven in Veurne en dat veroorzaakt een hevige burgeroorlog tussen de Blauvoetijners en de Ysengrimmers. (periode voor 1280)

 

De eerste graven van Vlaanderen: eerst zijn het de forestiers die orde en reglement brengen in het uitgebreide Brugse Vrije. Later krijgen een reeks van graven de heerschappij over Vlaanderen. Een labiele periode getekend door vooral de Fransen die aanspraak maken op onze regio. Maar Vlaanderen weert zich als een Vlaamse leeuw in een doosje! (periode 622-1300)

 

Het klimaat in de Middeleeuwen: hoe vergaat het onze mensen in de vroege middeleeuwen als we spreken over het klimaat? Barre levensomstandigheden. Vreemde steerststerren aan de hemel. Ratten, sprinkhanen, ziektes. De pest of het Heilig Vuur. Een handgeschreven manuscript van Kortrijkzaan Jacques Goethals brengt inzicht hoe fel het regende, sneeuwde en vroor 1000 jaar geleden! (periode tot in 1275)

 

De tweede Ijpersche cronicke: anno 478 -geschiedt de tweede stichting van de stad Ipre door Childerik. Tussen 880 en 902 blijft de stad desolaat en vernield achtertot dat Boudewijn de Caluwe de stad opnieuw opbouwt en versterkt. Ieper staat nu klaar voor zijn opmars tot één van de belangrijkste Vlaamse steden. (periode 0-1200)

 

Poperinghem in de vroege Middeleeuwen: onder impuls van de grote beschermheer, de machtige abt van Sint-Bertijns te St.-Omer, evolueert de bescheiden Frankische villa Pupurningahem tot de agglomeratie Poperinghem die nog voor het einde van de 13de eeuw 10.000 zielen kent. De proost van Sint-Bertijns en de heren van Reninghelst kleuren de eerste eeuwen van het jonge Poperinghem. (periode voor 1300)

 

Nieuwpoort in de 13de Eeuw: de jaren 1213 en 1236 zijn beide rampzalig voor Nieuwpoort. De vissersstad betaalt cash de rekeningen voor de houding van hun burggraaf en de moord op de priesters van Sint-Walburga. Dank zij de goodwill van gravin Margaretha komt Nieuwpoort er opnieuw bovenop. De grote havenwerken van 1280 vormen uiteindelijk een succesvol sluitstuk. (periode 1213-1299)

 

De jonge jaren van Dixmude: Dicasmutha aan de Ics en de Ijzer wordt stilaan een belangrijke nederzetting aan de zee. De heer Arnulf de Bevere van het Angelsaksische Old Sarum wordt de baanderheer in Dixmude en bouwt er een burcht die de start betekent van de nieuwe stad. Het geslacht de Bevere zal honderden jaren aan het bestuur blijven in Dixmude! (periode voor 1297)

 

De bouw van de Lakenhalle: in het jaar 1200 beginnen de rijke Ieperlingen met de bouw van een prestigieus handelscentrum. De lakenhalle en het Belfort gooien meteen hoge ogen doorheen heel Europa. Na zijn afwerking in 1304 wordt de halle de thuis van de schepenkamer, de schatkamer en vooral van de commercialisatie van de vermaarde Ieperse textielprodukten in de middeleeuwen. (periode 1200-1304)

 

 

 

544 bladzijden -

bestel boek à 27,50 €

 

Onrust in Vlaanderen: de Dampierres komen aan de macht in Vlaanderen als Willem in 1223 trouwt met gravin Margaretha. Hun zoon Gwijde van Dampierre en kleinzoon Robrecht van Bethune komen in de loop van de 13de eeuw in conflict met de welvarende Vlaamse steden maar vooral met de Franse leenheer die hun streven naar een onafhankelijk Pagus Flandrensis op geraffineerde manier bestrijdt. (periode 1214-1297)

 

De Rubrum Files - deel 2: de geestelijken van Sint-Maartens krijgen het niet onder de markt met het uit zijn voegen barstende Ieper van de jaren 1200. De strijd tussen geestelijken en schepenen gaat over onderwijs, taksen, jurisdictie en vooral over macht. De uitspattingen van de clerus zijn navenant en ergerlijk. En ook het bisdom Terwaan deelt in de malaise. (periode 1215-1255)

 

De Derde Cronicke van Iper: de Derde Cronicke van Iper beschrijft de lotgevallen van de Ieperlingen maar toont evenzeer de bijzonder lotgevallen van beenhouwers kosters, diensmeisjes. Dubbele huwelijken, tegenslagen. De opkomst van de vele kloosters binnen de stad van het bruisende Ieper dat in die tijd wel 200.000 inwoners telt! (periode 1200-1300)

 

Het klooster van Hemelsdale: priester-pater Odiel Desideratus Slembrouck trekt in 1948 op zoektocht naar het vrouwenklooster Hemelsdale dat ooit actief was in zijn geboortedorp Werken. Hij schetst het harde en devote leven van de meisjes en komt zo achtereenvolgens terecht in Esen, Zillebeke en natuurlijk in Werken. (periode 1237-1537)

 

De Kokerulle: met het jaar 1280 in zicht zijn er grote spanningen ontstaan in het bloeiende Ieper. De machtige lobby van de Hanzehandelaars en hun vrienden-schepenen zorgen voor een stevig monopolie waardoor de textielfabrikanten, ambachten en arbeiders niets in de pap te brokken hebben. Onverwachte hulp uit buurstad Poperinge doet de potjes in oktober 1280 overlopen. (periode Oktober 1280)

 

De Rubrum Files - deel 3: terwijl de kanunniken van Sint-Maarten zich jaren bezig houden met de heropbouw van de vernielde kerk van Sint-Maarten, beleeft Ieper tussen 1255 en 1285 zowat de meeste bloeiende periode uit zijn bestaan. De verzorgingscentra, kloosters en Godshuizen schieten als paddenstoelen uit de grond. En de proosdij pikt overal de nodige graantjes mee! (periode 1255-1285)

 

Oorlog met Frankrijk: de Fransen vallen Vlaanderen binnen en grijpen de macht. Het verbitterde en vernederde Vlaamse volk gaat langzaamaan de de rangen sluiten en vechten voor elke morzel grond. Dat leidt uiteindelijk tot een clash ter hoogte van Kortrijk: de Guldensporenslag van 11 juli 1302!! (periode 1297-1302)

 

De Dampierres: na de Vlaamse overwinning op de Fransen heerst even euforie bij de Vlamingen. Het komt al vlug tot nieuwe oorlogen tegen de Fransen. Maar de lepe Filips de Schone speelt met een solo-slim de Dampierres met lege handen terug naar een ontredderd en verbitterd Vlaanderen. (periode 1302-1322)

 

De Moord op de Ieperse Schepenen: nadat 600 gewone Ieperlingen sneuvelen tegen de Fransen wordt de sfeer grimmig en bits in het middeleeuwse Ieper. Zeven maand duurt het nog en dan op 29 november barst de bom. Negen schepenen worden door een woedende meute aangevallen en vermoord. Archivaris Lambin gaat op zoek naar daders en slachtoffers van de dodende raid! (periode 29/11/1303)