boek 3

copyright - © Ivan Vanherpe - De Kronieken van de Westhoek - info@dekroniekenvandewesthoek.be

538 bladzijden -

bestel boek à 27,50 €

 

Jaarboeken van Ieper 1301 – 1322: de Ieperse jaarboeken tussen 1301 en 1322 baseren zich op oude handschriften en vertellen het verhaal van die tijd vanuit het perspectief van de Ieperse poorters begin van de jaren 1300. Misschien niet altijd even betrouwbaar, maar toch krijgen we verrassende inzichten in onze lokale historie, los van de geschiedenisboeken lezen we boeiende getuigenissen. (periode 1301-1322)

 

Leven & Dood van Jacoppe Artevelde deel 1: Vlaanderen wordt het grote slachtoffer van de oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Het Engelse wolembargo zorgt voor schrijnende taferelen in het land. Onze graaf Lodewijk staat machteloos. Maar plots staat daar een Gentse burger op. Het is Jacoppe Artevelde die binnen de de kortste tijd de grote en bezielende leider wordt van zowat heel Vlaanderen. (periode 1322-1341)

 

Leven & Dood van Jacoppe Artevelde deel 2: de wol is teruggekomen in Vlaanderen maar nu blijft het graan achter. Honger en onrust zijn het onmiddellijk gevolg. De Engelsen doen wat ze kunnen maar Jacoppe krijgt het moeilijk. Vooral in het eigen Gent krijgt hij af te rekenen met de radicale linkervleugel van de wevers die uiteindelijk zelf gaan zorgen voor de brutale moord op hun illustere leider. (periode 1341-1345)

 

Jaarboeken van Ieper 1324-1380: deze keer handelen de Ieperse jaarboeken over de periode tussen 1324 en 1328. Het bloeiende Vlaanderen verandert stilaan in een onderling verscheurd land. Daar is de grote oorlog tussen Frankrijk en Engeland zeker schuldig aan. Vooral nu die van Gent de kant kiezen voor de Engelsen en die van Ieper de band met Frankrijk moeilijk kunnen doorknippen. (periode 1324-1380)

 

De Burgers van Kales: in haar boek uit 1890 - Les Bourgeois de Calais - omschrijft Henriette Guizot de Witt de gebeurtenissen in Kales tijdens de periode 1328-1347. We komen meer te weten over de aanleiding en het begin van de honderdjarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk. We lezen hoe de burgers van Kales in die dagen aankijken tegen de Vlamingen van Jacob van Artevelde. (periode 1328-1347)

 

Het Beleg van Kales: de Engelsen staan aan de poorten van Kales. In plaats van te vechten, wordt er net naast de stad een nieuwe stad gebouwd: Villeneuve-la-Hardie. De burgers van Kales worden gedurende 11 maanden zonder voedsel gezet. Nadat een Franse interventie op een sisser afloopt moeten 6 notabelen blootsvoets en in onderkleren de toorn van de Engelse koning ondergaan. (periode 1346-1347)

 

De Wullewerkers van de Westhoek: de vraag naar goedkope lakens is weggevallen in Europa. Ieper schakelt over op exclusief en ambachtelijk vervaardigd textiel. Buursteden Langemark en Poperinge zitten met hetzelfde probleem maar gebruiken machinale middelen om te concurreren met hun buren. Het komt tot een reeks van hevige conflicten tussen de machtige Ieperlingen en de rest van de Westhoek. (periode 1325-1348)

 

De Gentse dagen van Veurnambacht: Pauwel Heinderycx omschrijft in zijn jaerboeken van Veurne en Veurnambacht de beroerde tijden in en om zijn thuisstad tijdens de honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland. De grensstreek rond Veurne ondergaat de moordende gebeurtenissen en krijgt daarbij te maken met de anti-graafsgezinde Gentenaars van onder andere Jacob van Artevelde. (periode 1335-1385)

 

 

De Kronieken van de Westhoek

Deel 3 – 538 bladzijden

 

Terreur in Veurne: 1815. Archivaris Edmond Ronse komt in het bezit van de oude handschriften van Pauwel Heinderycx. Die werden geschreven rond 1660-1670. De jaerboeken van Veurne en Veurnambacht verschijnen uiteindelijk op 100 exemplaren in 1853. Het wrange verhaal van ongehoorde miserie en terreur tussen 1290 en 1334. (periode 1290-1334)

 

De oudste Ieperse Handvesten: tijdrekenkundige lijst van onuitgegevene Handvesten, open Brieven en andere Bescheeden, rustende onder de Archiven der Stad Ypre, Westvlaenderen, en die belangryk zijn voor de plaatselijke geschiedenis van de verscheidene andere Steden van het Ryk. (periode 1101-1369)

 

Het Iepers Strafrecht: de schepenen en de baljuw vormen samen de middeleeuwse rechtbank van Ieper. Hun macht is indrukwekkend. Elk jaar wordt de nieuwe schepenbank herkozen. De procedure om de betichten op te sporen en te berechten is al vrij verfijnd. Het is in elk geval geen lachertje om veroordeeld te worden!! (periode 14de eeuw)

 

De Kerels van Zannekin: het valt niet te verwonderen dat het fiere kustvolk de zijde kiest van een zekere Nikolaas Zannekin. Zeker als de mensen meer en meer gaan vaststellen hoe ze gerold worden door hun gravengeslacht dat Frans denkt en pootjes geeft aan hun Franse koning. De adel en de patriciërs pluimen het gemeen en de ambachtslieden. De revolutie in Vlaanderen is niet meer veraf!! (periode 1322-1325)

 

De Clash op de Casselberg: na de dood van de zwakke Karel de Schone komt er een nieuwe sterke man aan de macht in Frankrijk. Filips van Valois profileert zich binnen de kortste tijd tot een krachtige leider. Hij stelt zich erg radicaal op tegen de vrijgevochten Vlamingen van Nikolaas Zannekin en Willem de Deken. De Vlamingen zijn echter geen partij voor het Franse leger en worden te Cassel in de pan gehakt. (periode 1325-1328)

 

De 14de Eeuw van Nieuwpoort: de nasleep van Groeninge laat sporen na in het bruisende Nieuwpoort. De slag op de Casselberg in 1328 zorgt er voor dat zowat een derde van de huizen het moet stellen zonder mannelijk gezinshoofd. De mensen beleven een periode vol miserie, taksen en zorgen om een dichtslibbende haven. En dan nog de graaf die hun Engelse handelspartners blijft pesten!! (periode 14de eeuw)

 

Robert van 't Westkwartier: Robrecht van Cassel is de zoon van de Vlaamse graaf Robrecht van Bethune. Zijn levensloop loopt een flink stuk parallel met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd voor en na de Guldensporenslag. Hij kiest aanvankelijk de Vlaamse zijde, maar blijkt onbetrouwbaar tot en met. Vooral het verbranden van zijn geboortegrond in Cassel laat in 1328 diepe sporen na!! (periode 1275-1331)