boek 4

copyright - © Ivan Vanherpe - De Kronieken van de Westhoek - info@dekroniekenvandewesthoek.be

514 bladzijden -

bestel boek à 27,50 €

 

Chronyke van Cortryk: de 75 handgeschreven boekjes van Kortrijkzaan Jacques Goethals-Vercruysse zijn als Goddelijke manna voor onze lokale geschiedenis. Ze werden geschreven in de tijd dat België nog tot Nederland behoorde. Ik neem u mee naar de periode 1289-1382 waar we kennismaken met het klimaat en de levensomstandigheden van West-Vlaanderen in de 14de eeuw. (periode 1289-1382)

 

De Vierde Ipersche Cronicke: met de vierde Ipersche Cronicke worden de gebeurtenissen van de 14de eeuw vanuit lokaal perspectief naverteld. De deelname van de Ieperlingen aan de Guldensporenslag en de stichting van de gilde van Sebastiaen. De miraculeuze hulp van Maria van Thuyne tijdens het fameuze beleg in 1383 en het zware scheepsongeval aan de Leet komen ter sprake. (periode 1301-1399)

 

De Woeste Wevers: archivaris Jean-Jacques Lambin ontdekt de handgeschreven kronieken van een zekere Olivier van Dixmude en besluit om er de Merkwaerdige Gebeurtenissen in Vlaenderen tussen 1377 en 1443 aan te wijden. Deze kronieken buigen zich op hun beurt over de periode tussen 1377 en 1400 waarbij de Gentse wevers zwaar inzetten op de revolutie maar uiteindelijk het onderspit delven. (periode 1377-1400)

 

Graaf Jan zonder Vrees: in 1405 wordt Jan zonder Vrees de nieuwe graaf in Vlaanderen. In tegenstelling tot zijn voorgangers is de hertog van Bourgondië een man van niveau. Hij krijgt af te rekenen met de eisen van zijn goede steden, maar hij slaat er zich met veel diplomatie doorheen en hij vergeet daarbij zeker niet op tafel te bonken als dat nodig blijkt. (periode 1404-1410)

 

De Franse strijd van hertog Jan: we gaan terug naar de periode tussen 1410 en 1419 waar hertog Jan, de graaf van Vlaanderen, af te rekenen krijgt met de clan van de Armagnacs en met de Engelsen die hevig strijd leveren voor de macht in Frankrijk. We maken de periode mee vanuit het perspectief van de Ieperse kronieken van Olivier van Dixmude en de Vlamingen van Brugge en van Gent. (periode 1410-1419)

 

Rebellie in Cassel: de 52 locaties van Cassel-Ambacht kreunen onder de extreme strengheid van hun baljuw Colard van de Clyte. De Casselnaars vertikken het om de wetten en de de Bourgondische maniertjes van hun graaf zo maar te ondergaan. In 1427 begint een burgeroorlog die drie jaar zal aanslepen. Graaf Filips de Goede maakt uiteindelijk korte metten aan de rebellie. (periode 1427-1431)

 

Kronyk van Vlaenderen: in 1839 vinden ze dat de geschiedenis van Vlaanderen te veel geschreven wordt vanuit Franse ooghoek. En zie; daar duiken authentieke handschriften uit de 15de eeuw op die op een verrassend gedetailleerde manier de gebeurtenissen in het West-Vlaanderen van die dagen tot leven brengen. Vooral wat er gebeurt tussen Brugge en Sluis fascineert uitermate! (periode 1384-1436)

 

Moord op de Burgemeester: een aantal Brugse ambachtslieden wordt opgestookt door een zekere Geertruide De Scheuteleere en dat leidt in 1437 tot de moord op haar schoonbroer, burgemeester Maurits van Varsenare. Hertog Filips de Goede wil op sinksenwoensdag de orde in Brugge herstellen, maar mag blij zijn dat hij er heelhuids weg geraakt. De lijdensweg van Brugge is begonnen. (periode 1437-1438)

De Kronieken van de Westhoek

Deel 4 – 514 bladzijden

 

De smeltkroes van Morinië: de Duinkerkse historicus Victor Derode schrijft in 1865 een studie over de inwoners van Morinië, de voormalige Westhoek. Zijn werk is een openbaring om te beseffen wie eigenlijk onze voorvaderen waren. De Fir Bolgs, onze Ierse wortels en de Flaemingen blijken notabene uit Jutland te komen, waar ze trouwens nog veel Vlaamse sporen hebben achtergelaten. (periode -3000 tot 980)

 

De groei v/d eerste Vlaamse steden: Sint-Omer, Arras, Douai, Rijsel, Brugge en Gent ontpoppen zich vanaf de jaren 900 als de eerste steden van Vlaanderen. Historicus Alain Derville dompelt ons onder in de beweegredenen waarom die steden precies op die plekken in het landschap ontstaan zijn. Zijn inzichten zijn vaak verhelderend maar evengoed gedurfd, stout en brutaal!! (periode 900-1100)

 

Het beleg van Ieper – proloog: de vijandschap tussen Frankrijk en Engeland zorgt voor economische kopzorgen in Vlaanderen. Filips van Artevelde treedt in het verzet tegen zijn graaf en krijgt de Vlaamse steden achter zich. Partner Engeland laat hem echter in de steek. De Franse overmacht in Westrozebeke is te groot waardoor Ieper zich wel verplicht ziet om voor de kant van de graaf te kiezen. (periode 1379-1383)

 

Het beleg van Ieper: de Engelsen onder leiding van bisschop Spencer zijn op gewelddadige manier Vlaanderen binnen gevallen en zijn nu op weg naar Ieper dat noodgedwongen een bondgenoot is van de graaf en de Fransen. Zowat de hele zomer belegeren de Engelsen en hun Gentse partners de zwaar verdedigde stad. 15.000 Ieperlingen krijgen het zwaar te verduren. Hoe zal dit beleg aflopen? (periode Zomer 1383)

 

Het beleg van Ieper – epiloog: de euforie van de overwinning bij de Ieperlingen duurt maar korte tijd. De aangerichte schade is aanzienlijk. De buitengebieden liggen in puin. De textielhandelaars zijn hun klanten kwijt en zitten met hun gat vol schulden. De aanvoer van de Engelse wol mogen ze hier nu definitief op hun buik schrijven. Ook graaf Lodewijk en bisschop Spencer likken hun wonden. (periode 1383-1384)

 

Abdij in de Branding: de Sint-Maartensproosdij is in de 14de eeuw niet langer incontournable en moet hard werken om zijn deel van de Ieperse koek te vrijwaren. De hele eeuw door worden de kanunniken geconfronteerd met geweld, revolutie en oorlog. De schade die de geestelijken oplopen tijdens het beleg van Ieper van 1383 is haast niet te overzien. (periode 1286-1399)